İslamda Evlenmek

İslamda evlenmek ve evliliğin kuralları

İslamda evlenmek adında da anlaşılacağı üzere İslam dinine göre yapılan evlilik demektir. Evlilik ise, çiftlerin bir araya gelmesinden doğan ve kadın ile erkeğin beraber yaşama kararı dahilinde yapılan bir akidtir. Başka bir anlamdaysa evlilik, kadın ile erkek arasındaki cinsi beraberliğin kanun ile düzenlenmesi anlamınada gelir. Bu düzenlemeyle insan ırkının devamı ve çoğalması gerçekleştiğinden İslamda evlenmek kavramı çok kutsal bir mertebedir. İslami evlilik ve ya İslami dini Müslümanlığa inanan ve bu inanç çerçevesinde birlikte olan çiftlerin kesinlikle evlenmesini emreder. Çünkü İslam dinine göre evlenme gerçekleşmemişse zina yapılmış sayılır.

İslamda evlenmek ile ilgili çok güzel ve konuyu her açıdan anlatan hadisler mevcuttur.

Hz. Peygamber de bir hadîs-i şerifinde, “Ey gençler sizden evlenmeye güç yetirenler evlensin” başla bir hadisi şerifinde ise “Peygamberlerin dört sünneti vardır” demiş ve dördüncü olarak evlenmeyi saymıştır. Bu hadislerdende anlaşılacağı üzere İslamda evlenmek, Kuran-ı Kerim’de getirilen sınırlar çerçevesinde bir arada yaşanması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu sınırlar çerçevesinde meşrû bir evlenme ilişkisi belirtilmektedir. İslamda  kadın ve erkeğin birbirlerinden uzak olunmasını değil sağlıklı bir zeminde beraber olumasının fıtrata daha uygun olduğunu işaret eder ve bununda  en güzel şekilde evlenme ile sağlanabilir.

İslam dini hoşgörünün, iyiliğin, saflığın, güzelliklerin olduğu bir dindir. Bu dine yakışır şekilde yaşamakda Müslümanların en temek görevidir. Ancak bu görevler sıkıntılı bir biçimde değil gönülden olursa yerini bulur. Allah kimseyi hiçbir şeye mscbur etmez sadece yol göstericidir. İslamda evlenmekde ve kurallarını yerine getirmekte Müslümanların ve dinine inanan müminlerin, dinin kadına verdiği değerini bilerek ve yücelterek davmalı ve buna görede yaşamalıdır.