Kullanım koşulları

1.    Taraflar

1.1    www.ecift.com ismiyle faaliyette bulunan Site, Yeşilce Mah. Dalgıç Sok No:3/5 Kat:1 PK: 34418 Kağıthane/İSTANBUL adresinde ikamet eden Elit Teknoloji Hizmetleri İnternet Anonim Şirketi (“eÇift”) tarafından yönetilmektedir.

1.2    Üyeler, işbu Kullanım Koşulları’nın (aşağıda kısaca “Koşullar” olarak anılacaktır), işbu Koşullar’a konu Site’ye üye olmaları ile yürürlüğe gireceğini ve bu Koşullar’a uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler.

1.3    İşbu Koşullar kapsamında eÇift ve Üyeler ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 

2.    Tanımlar

2.1    Site: www.eCift.com adresi üzerinden hizmet vermekte olan web sitesini,

2.2    Standart Üye: Site’de yer alan üyelik formunu doldurmuş, "Kullanım Koşulları ve Gizlilik Koşullarını okudum, kabul ediyorum." ifadesiyle işbu Koşullar’daki tüm hüküm ve şartları kabul etmiş, onaylamış ve kayıt işlemini tamamlamış kişiyi,

2.3    Premium Üye: Site’deki Standart Üyeliği’ni Premium Üyelik’e yükseltmiş ve böylece eÇift tarafından açıklanan Premium Üyelik ücretini ödeyerek Premium Üye haklarına sahip olmuş üyeyi,

2.4    Üye: Standart Üye ve Premium Üyeler’in tümünü ifade eder.

2.5    Kişisel Veri: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) belirtilen kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

 

3.    Koşullar’ın Konusu

İşbu Koşullar’ın konusu, Site’de sunulan hizmetlerden yararlanma şartlarının ve buna bağlı olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu Koşullar’ın kapsamı, işbu Koşullar içeriğinde yer alan hususlar ile kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin eÇift tarafından Site içerisinde yayınlanmış olan her türlü açıklama, duyuru, Koşullar ve beyanlardan oluşmaktadır. Bunlar Site’de yayınlanmalarıyla birlikte işbu Koşullar’ın ayrılmaz bir parçası olurlar.

 

4.    Üyelik Süreçlerine İlişkin Hak ve Yükümlülükler

4.1    eÇift, Site’ye üye olmak isteyen kişilerin üyelik başvuruları için bir form doldurmalarını talep eder. eÇift tarafından talep edilen tüm bilgilerin tam ve doğru olarak verilmesinden sonra üyelik başvurusu değerlendirmeye alınır. eÇift, yapacağı değerlendirme sonucu başvuruyu kabul edip başvuru sahibini üyelik haklarından faydalandırabileceği gibi, hiçbir gerekçe göstermeksizin başvuruyu reddetme hakkını da haizdir. Üye’nin, aynı veya farklı bilgi ve içerik ile birden fazla üye profili oluşturması halinde eÇift, ilgili Üye’nin tüm üyeliklerini Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın derhal iptal edebilir ve söz konusu Üye’nin Premium Üye olması halinde Üye tarafından ödenen ücret iade edilmez.

4.2    Site’ye üye olabilmek için, kişinin 18 yaşını doldurmuş bir gerçek kişi olması, işbu Koşullar’ın herhangi bir hükmünü daha önce ihlal etmemiş olması veya bu şekilde bir ihlal ya da benzeri sebeple Site’deki üyeliğine daha önce son verilmemiş olması gerekmektedir. Aynı zamanda, kişi, eÇift hizmetlerini kullanmak ve Site’ye giriş yapmak için bir engeli bulunmadığını, eÇift hizmetlerinin seçimi, kullanımı ve Site’ye girişe ilişkin her türlü sorumluluğu üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu şartları taşımayan kişiler, üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olsalar bile, Üye sıfatını ve üyelik haklarını kazanamazlar.

4.3    eÇift, Üye’nin işbu Koşullar’ı kabul etmesi anlamına gelen onayı vermesi ve Site’de belirtilen diğer uyarı ve yönlendirmeleri kabul etmesi sonucunda Üye’nin oluşturulacak şahsi hesabına ve Site veri tabanına erişimini sağlar. Üye, Site’ye eÇift tarafından imkân tanınan bir sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden girmesi halinde, eÇift’e Site’den faydalanılması çerçevesinde ilgili sosyal medya hesabına erişim için gerekli yetki ve izinleri verdiğini kabul eder.

4.4    Üye, eÇift tarafından bilimsel araştırmalara dayanılarak sosyal ve psikolojik ölçütlere göre hazırlanmış bir kişilik analiz testini doldurur ve Üye’nin testteki sorulara verdiği cevaplarla Üye’nin kişisel profili oluşturulur. Üye’nin kişilik analiz testinin değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkacak kişilik profili ve diğer kişisel bilgileri işbu madde ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere eÇift veri tabanına kaydedilecektir. Üye profili, Üye ile ne derece uyumluluk gösterdiklerini ve birbirlerini ne derece tamamladıklarını değerlendirmek üzere diğer eÇift Üyeleri’nin profilleriyle karşılaştırılır. Bundan sonra Üye’ye en yakın karakter özelliklerine sahip diğer Üyeler’in üyelik profilleri iletilir. eÇift, her Üye’nin bilgilerini diğer üyelerinin verileriyle karşılaştırabilir, Üye tarafından verilen bilgi, veri, görsel ve içerikleri, Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen doğrultuda, işbu Koşullar kapsamında ve sağladığı hizmetler çerçevesinde kullanabilir. Bu karşılaştırma üyelerin profilinin birbiriyle benzeyen ve benzemeyen yanlarının ön plana çıkmasını sağlar. Bu şekilde her Üye için kendisine uygun diğer üyeler ortaya çıkartılarak Üyeler’in aradıkları niteliklerdeki diğer üyelerle daha yakın iletişime geçme imkânı yaratılır. Üye’nin test yanıtları ayrıca eÇift tarafından genelleme yöntemi ile değerlendirilerek Üye’ye Site üzerinden yapılacak bildirimlerin, iletilecek bültenlerin vs. kapsamının belirlenmesi amacı ile de kullanılabilecektir. Bu test hizmeti eÇift tarafından ücretsiz verilmektedir. Üye, eÇift tarafından, kişilik analiz testinde yapılan değerlendirmede varılan sonuçların ya da beyanların doğru olduğu ve kişilik analiz testi sonucunda başlatılacak üyeler arası iletişimlerin başarılı olmasını veya Üye’nin beklentilerini karşılamayı taahhüt ve garanti etmediğini kabul ve beyan eder.

4.5    Oluşturulan üye profili, eÇift tarafından onaylandıktan sonra Site’de görüntülenir. Ancak üye profilinin eÇift tarafından onaylanması, profil kapsamında yer alan bilgilerin doğruluğu, gerçekliği ve hukuka uygunluğu ile ilgili garanti teşkil etmez.

4.6    Üye profilinde kişisel iletişim bilgileri (e-posta adresi, web adresi, ikamet adresi, telefon numarası vb.) bulunamaz.  eÇift’in Üye profilinde kişisel iletişim bilgileri bulunan Üyeler’in üyeliklerini iptal etme veya kişisel iletişim bilgileri kaldırılana kadar askıya alma hakkı bulunmaktadır. Üye profilinde bulunan bilgiler, Site’nin diğer tüm üyeleri tarafından görülebilir. Üye bu bilgilerin görüntülenmemesini talep edemez. Üye profilinde bulunan bilgilerin görüntülenmesine ancak üyeliğin işbu Koşullar’da belirtilen şekilde iptal edilmesi ile son verilir.

4.7    Üye’nin Site üzerinden diğer Üyeler’e gönderdiği özel mesajların toplamı eÇift ‘in belirlediği ve Site üzerinden duyurduğu mesaj sayısından fazla ise, mesajlar en eski tarihten başlanarak silinebilir. Üye, Site’ye yalnızca eÇift’in takdirinde olan ve Site üzerinden duyurulan bir süre boyunca giriş yapmaması halinde tüm mesajlarının silinebileceğini peşinen kabul eder.

4.8    Üye, Site aracılığıyla diğer üyelere gönderdiği özel mesajların sayılanlarla sınırlı olmaksızın karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit veya taciz yahut başka bir üyenin tacizini savunma gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, diğer üyeleri rahatsız edici, kişilik haklarını veya özel hayatı ihlal edici nitelikte olmayacağını ve hukuka ve ahlaka aykırı beyan ve teklifler içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin bu taahhüdüne aykırı davrandığına ilişkin eÇift tarafında bir şüphe oluşması halinde Üye’nin özel mesajları otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen üyelerin şikâyeti üzerine incelenebilir. Üyeler, anılan kapsamda özel mesajlarının taranmasına muvafakat ettiklerini, bu sebeple hiçbir hak ihlali iddiasında bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Bu otomatik tarama sonucunda veya şikâyet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde şikâyet edilen Üye’nin profili eÇift tarafından herhangi bir ihbarda bulunmaksızın yayından kaldırılabilir, mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir, bütünüyle engellenebilir, üyeliği askıya alınabilir veya tamamen iptal edilebilir. Bu durumlarda Premium Üye’nin ödemiş olduğu üyelik ücreti iade edilmez. Premium Üye, bu kapsamdaki taleplerinden peşinen feragat etmektedir.

4.9    eÇift, işbu Koşullar’da belirtilen durumlarda Üyeler’in sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme, silme ve üyeliklerini iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. eÇift bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, eÇift’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar.  eÇift tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat eÇift tarafından yapılabilir. eÇift tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyeler’in kendilerine aittir. Üye, eÇift’e sunmuş olduğu bilgi ve belgelerde uyuşmazlık tespit edilmesi veya kendisi ile ilgili şikâyet bulunması halinde, hizmet kalitesinin sağlanması amacıyla eÇift tarafından bilgilerine ilişkin doğrulama süreçleri yürütülebileceğini, bu kapsamda kendisinden ek bilgi ve belge talep etmenin yanı sıra kendisi tarafından İnternet üzerinden alenileştirilmiş bulunan verilere erişilebileceğini kabul eder.

4.10    eÇift, Site’deki hizmetlerin bazılarını ücretsiz, bazılarını ise ücretli olarak sunmaktadır. Ücretli hizmetlerin eÇift tarafından sunulması ve Üye tarafından bu hizmetlerin kullanımına hak kazanılması, Üye’nin eÇift’e üye olmak istemesi, ücretli hizmetlere ilişkin Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni akdetmesi ve işbu Koşullar’ı okuyup, anlayıp, onaylayarak kabul etmesini müteakip, ücretlendirmeye ilişkin, otomatik yenileme hususu da dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere, tüm unsurları ve hususları kabul ederek satın alması koşuluyla geçerlilik kazanır. Üye, eÇift tarafından sunulan ücretli hizmetleri, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onaylayarak icazet verdiği ilgili ücretlerini ödedikten sonra kullanmaya başlayabilir, aksi hallerde hiçbir şekilde eÇift tarafından sağlanan hizmetlerden yararlanamaz. Üye, bu hususun bilgisi dahilinde olduğunu önceden kabul, beyan ve taahhüt eder. eÇift, Site üzerinden sunduğu hizmetlere ilişkin ücretleri tek başına belirlemeye, bu ücretler üzerinden uygun gördüğü indirimleri yapmaya, zaman zaman hizmetleri ücretsiz olarak sunmaya veya ücretsiz sunulan hizmetlerden ileriye yönelik olarak ücret talep etmeye tek başına yetkilidir. Üye, bu kapsamda herhangi bir talep hakkının bulunmadığını ve mevcut uygulamaların ilerideki olası uygulamalara ilişkin olarak kazanılmış hak şeklinde yorumlanamayacağını peşinen kabul eder.

4.11    Üye, Site üzerinden sunulan ücretli veya ücretsiz hizmetlerin kapsamı ve ücretlendirme durumu ile Standart Üyelik ve/veya Premium Üyelik kapsamının eÇift tarafından herhangi bir zamanda Üye’ye bildirimde bulunarak ya da bulunmaksızın değiştirilebileceğini kabul eder.

 

5.    Premium Üyeliğe İlişkin Hak ve Yükümlülükler

5.1    eÇift, Site’de Standart Üyelik dışında, belirli bir ücret karşılığında satın alınan ve Standart Üyeler’den daha fazla haklara sahip olunan Premium Üyelik hizmetini sağlamaktadır. Premium Üyelik ücretleri Site’de duyurulmaktadır. Bu hizmet Üye tarafından tercih edilen Premium Üyelik ücretinin tamamen ödeneceğinin Üye tarafından kabul edilip onaylanmasından ve ilgili Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesinden sonra geçerli olarak başlar.

5.2    Premium Üyeliğin süresi 3, 6 veya 12 ay olarak belirlenmiş olup, eÇift’in bu süreleri geleceğe yönelik olarak tadil hakkı saklıdır.

5.3    Premium Üyeler mesaj gönderip alabilir, sadece Premium Üyeler’in görüntülemesine izin verilen fotoğrafları görebilir. Ayrıca Premium Üyeler, sitede Premium Üyeliğe sağlanacağı belirtilen diğer hizmetlerden faydalanabilirler.

5.4    Premium Üyelik ücretinin tutarı, Üye tarafından tek seferde ödenebileceği gibi, Üye kredi kartında tutarın tamamını karşılayacak bakiyenin bulunmaması halinde Üye aylık ödeme opsiyonunu da seçebilir. Bu ikinci durumda ilk tahsilat tutarı, üyelik tarihinde ödenecek olup, müteakip tutarlar Üyelik tarihinden itibaren otuz (30) günlük aralıklarla Üye’den tahsil edilecektir. Buna ek olarak, Premium Üyelik talebinde bulunan ancak kredi kartı bakiyesi toplam bedel ve/veya yukarıda belirtilen tahsilat tutarının tahsiline müsait olmayan Üye’ye aldığı hizmetin kesintisiz sağlanabilmesi için Üye kredi kartında bulunan uygun bakiye çekilerek ve kalan tutar için kredi kartından bir başka tarihte tekrar çekim yapılarak toplam Premium Üyelik bedelinin farklı zamanlarda tahsili mümkündür. İşbu madde kapsamında tahsilatların yapılabilmesi için, Üye’nin kredi kartı bilgileri eÇift tarafından muhafaza edilecektir.

5.5    İlgili Premium Üyelik ücreti tutarı veya aylık miktarının, Üye’nin kredi kartından yetersiz bakiye nedeniyle tahsil edilememesi durumunda, Üye’nin Premium Üyeliği söz konusu tutar tahsil edilinceye kadar Standart Üyeliğe dönüştürülecektir. Üyelik ücret tutarı veya ilgili aylık miktar tahsil edildikten sonra Üye tekrar Premium Üye olarak, otomatik üyelik yenileme hizmeti de dahil olmak üzere eÇift’in sağlayacağı tüm hizmetleri kullanmaya hak kazanacaktır. Ücretin tahsil edilmesine ilişkin olarak bankalarda doğacak anlaşmazlıklardan eÇift sorumlu değildir.

5.6    Premium Üye olmak isteyen Üye’nin, medeni durumunu, mesleğini, eğitim seviyesini, gelirini, yaşını ve eÇift tarafından talep edilebilecek diğer bilgilerini tam ve doğru olarak beyan etmemesi, işbu Koşullar’a aykırılık teşkil eder. Söz konusu durumun eÇift tarafından tespit edilmesi halinde, Üye’nin Premium Üyeliği eÇift tarafından derhal iptal edilir ve Üye tarafından ödenen ücret iade edilmez. Üye, eÇift’in gerekli görmesi halinde bu bilgilerin kanıtlanmasına ilişkin Üye’den her türlü resmî belge talebinde bulunabileceğini ve bu belgeleri eÇift’e ivedilikle sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İlgili belgelerin sağlanmaması, sahte olduğu veya gerçeği yansıtmadığı yönünde eÇift nezdinde bir kanaat oluşması durumunda, eÇift’in üyeliği iptal etme veya söz konusu durum giderilene kadar askıya alma hakkı saklıdır. Üye, medeni durumunu ‘’Ayrı Yaşıyor“ olarak beyan ederse,  eÇift tarafından talep edilmesi halinde, yasal boşanma sürecinin başlamış olduğuna dair resmi evrakı tevdi etmekle yükümlüdür. Zira, ‘’Ayrı Yaşıyor“ medenî durum seçeneği, yalnızca yasal olarak boşanma süreci başlamış olan Üyeler için geçerlidir.

5.7    Üye, Site’ye üye olduktan sonraki bir tarihte evlenirse ve üye işlemlerini gerçekleştirirken vermiş olduğu bilgilerle aynı kayıtları içeren resmî belge ve/veya belgeleri eÇift’e faks, elektronik posta ve/veya posta yoluyla yazılı olarak göndermek suretiyle bu durumu kanıtlarsa, medeni durumunun değiştiği tarihten sonraki aylara ilişkin ödenen ücret Üye’ye iade edilir. Bunun dışında Üye herhangi bir nedenle ücret iadesi talebinde bulunamayacağını kabul eder.

5.8    Premium Üye, işbu Koşullar’da ve eÇift tarafından Site’de belirtilen, yayınlanan ve/veya yayınlanacak bildiri ve her türlü açıklamalardan doğan tüm yükümlülüklere uymayı kabul ve beyan eder. İşbu Koşullar ve eÇift tarafından Site’de belirtilen, yayınlanan ve/veya yayınlanacak bildiri ve her türlü açıklamadan doğan yükümlülüklerine aykırı davrandığı için Site’nin bir bölümünden veya tamamından faydalanma, şahsi hesabına ulaşma, mesajlaşma hakkı kısıtlanan ya da bütünüyle engellenen Premium Üyelere ücret iadesi yapılmaz. Premium Üye’nin üyeliğini iptal etmesi halinde Premium Üyeliğin kendisine verdiği haklar sona erer; ancak Standart Üyeliği aksi Üye tarafından yazılı olarak açıkça bildirilmedikçe devam eder.

5.9    eÇift, kredi kartı ile satın alınan Premium Üyelikleri, üyelik süresi sona erdiğinde, üyeliğin yeniden otomatik yenilenmesi ve Üye’nin hak kaybına uğramaması amacıyla Üye’nin kayıt yaptırırken kullanmış olduğu aynı kredi kartından tahsilat yaparak aynı Premium Üyelik süresi kadar otomatik yeniler. Bu süreçte, Üyeler’in kredi kartlarına ait bilgiler, Üye’nin kendi rızasıyla onaylayarak kabul etmiş olduğu otomatik yenileme hususu ile üyeliğinin otomatik olarak uzamasına imkân tanınması için ve böylece Üye’nin hak kaybına uğramaması amacıyla sistem tarafından sisteme kaydedilir. Bu bilgiler, gelişmiş şifreleme yöntemleri kullanılarak korunur. Otomatik yenileme tarihinde kredi kartı bakiyesi toplam bedel ve/veya yukarıda belirtilen tahsilat tutarının tahsiline müsait olmayan Üye’ye aldığı hizmetin kesintisiz sağlanabilmesi için Üye kredi kartında bulunan uygun bakiye çekilerek ve kalan tutar için kredi kartından bir başka tarihte tekrar çekim yapılarak toplam Premium Üyelik bedelinin farklı zamanlarda tahsili mümkündür. Mevcut üyeliğin yenilenmesi amacıyla otomatik yenileme kapsamında kredi kartından belirtilen şekillerde tahsilat yapılamaması halinde, Üye’nin Premium Üyeliği Standart Üyeliğe dönüşür. Premium Üyeliği Standart Üyeliğe dönüşen Üye’nin yenilenen üyelik süresi sona erdiğinde ise, eÇift, üyeliğin yeniden otomatik yenilenmesi ve Üye’nin hak kaybına uğramaması amacıyla Üye’nin kayıt yaptırırken kullanmış olduğu kredi kartından otomatik yenileme tarihindeki güncel Premium Üyelik tutarı üzerinden söz konusu ödeme onaylanana kadar üyelik ücretini tahsil eder. Gerçekleştirilen bu tahsilatı müteakip, Üye’nin standart üyeliği yeniden Premium Üyeliğe dönüşür ve Üye’nin Premium Üyeliği, ilk Premium Üyeliğinde onaylamış olduğu Koşullar’da düzenlenen üyelik şartlarıyla ve fakat otomatik yenileme tarihindeki güncel Premium Üyelik tutarı tahsil edilmek suretiyle, aynen geçerli olur. eÇift Premium Üyelik’e ilişkin ücretli üyeliklerin otomatik olarak uzatılması hususunu kabul etmeme hakkını saklı tutar.

5.10    eÇift tarafından zaman zaman Premium Üyeliğe ilişkin kampanyalar düzenlenebilecek olup, kampanya kapsamında tesis edilen Premium Üyeliğin sona erme tarihinde otomatik yenileme yukarıda belirtilen şartlarla ve otomatik yenileme tarihindeki güncel Premium Üyelik tutarının eÇift tarafından tahsilatı ile gerçekleştirilecektir.

5.11    Üye’nin, Premium Üyeliği’nin eÇift tarafından otomatik olarak yenilenmesi halinde üyelik, süre ve ücret de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere aynı hüküm ve şartlarla devam eder. eÇift’in, çeşitli kampanyalar veya ticari kararları doğrultusunda diğer üyeler için Premium Üyeliği otomatik yenilenen Üye’nin ilk üyeliğindeki hüküm ve şartlardan daha olumlu ya da olumsuz şartlarda üyelik imkanı sunuyor olması halinde dahi, Üye otomatik yenileme halinde ilk üyeliğindeki aynı hüküm ve şartlara tabi olacağını ve kendisinden otomatik yenileme tarihindeki güncel Premium Üyelik tutarı tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, Premium Üyeliği’nin otomatik olarak yenilenmesini istememesi halinde, Premium Üyelik süresinin sona erme tarihinden en geç 30 (otuz) gün öncesinde eÇift’e faks, elektronik posta ve/veya posta yoluyla profilinde yer alan güvenlik parola bilgisi ile beraber yazılı olarak bildirimde bulunmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu otomatik üyelik yenileme iptal bildiriminin belirtilen sürede yapılmaması durumunda Premium Üye hiçbir koşulda hak iddiasında ve/veya herhangi bir talepte bulunamaz.

5.12    İşbu Madde 5 kapsamında ücretin tahsil edilmesine ilişkin olarak bankalarda doğacak anlaşmazlıklardan eÇift sorumlu değildir.

 

6.    Taraflar’ın Diğer Hak ve Yükümlülükleri & Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik

6.1    Üye, Site’nin kullanımına imkân veren Site ve Facebook kullanıcı adı ve şifresi de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Üye, Site ve Facebook kullanıcı adı ve şifresinin yetkisiz kullanımını eÇift’e bildirmekle yükümlüdür. Üye’ye ait Site ve Facebook kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Üye ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

6.2    Üye, şifresi ile üye profilini hiçbir şart ve koşulda başka bir Üye’ye devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Üye profilinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanıldığının tespit edilmesi veya bu yönde önemli bir şüphe bulunması halinde eÇift’in üyeliği askıya alma veya sona erdirme hakkı saklıdır. Premium Üyelik halinde Üye bu gibi durumlarda kendisine herhangi bir ücret iadesi yapılmayacağını kabul eder.

6.3    Üye, üyelik hesabını başka birine ait sahte profiller yaratacak, kimliği ile ilgili yanıltıcı veya aldatıcı nitelik arz edecek şekilde oluşturmayacağını, Site’ye kendisi tarafından yüklenen bilgi, içerik, fotoğraf, resim ve yazışmaların doğru ve hukuka uygun olduğunu, bu bilgi, içerik, fotoğraf, resim ve özel mesajlaşmaların üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını, özel mesajlaşmaları da dahil olmak üzere Site’de kendisi, bünyesinde bulunduğu firma veya diğer üçüncü kişilere ait kampanya ve promosyon içerikleri, yarışma, çekiliş ve promosyon teklif ve duyuruları paylaşmayacağını veya Site’yi sair şekillerde ticari amaçla kullanmayacağını, bu amaçla parola vs. bilgi almayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Üye ayrıca diğer üyelere reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar gönderemez, herhangi bir şekilde reklam yapamaz, herhangi bir siyasi görüşün, dinin vb. propagandasını yapamaz, ırkçılığı, bağnazlığı, herhangi bir birey ya da gruba karşı nefreti ve fiziksel zararı teşvik eden içerik yayınlayamaz, ahlaka aykırı cinsel içerikli paylaşımlarda bulunamaz, para veya parasal değerler vaadinde bulunamaz veya talep edemez, üyeleri bir başka internet sitesine yönlendiremez. Site ve eÇift hizmetleri, üyelerin bireysel kullanımı için tasarlanmış olup, örgütler, şirketler ve/veya işletmeler tarafından herhangi bir ticari veya başkaca bir amaca yönelik kullanılamaz. Üye, diğer üyelere göndereceği mesajlarda, e-postalarda ve site içeriğine sağlanan her türlü yazı ve bilgide asla telefon numarası, kredi kartı numarası vb. özel bilgilerini yazmaması gerektiğinin bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.  eÇift, bu yollarla aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti etmez. Bu madde başta olmak üzere Üye tarafından Site’ye yüklenen ve işbu Koşullar ile Site’de yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı bilgi ve içerikler eÇift tarafından neden gösterilmeksizin Site’den kaldırılabilecek, bu tür içerikler nedeniyle Üye’nin Site’den faydalanma imkânı kısmen veya tamamen askıya alınabilecek veya sona erdirilebilecektir. Premium Üyelik halinde Üye bu gibi durumlarda kendisine herhangi bir ücret iadesi yapılmayacağını kabul eder.

6.4    Site’nin kullanımından doğan ve Site’ye Üye tarafından eklenen içeriklere ve mesajlara ilişkin her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir. eÇift, Üye’nin Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Koşullar ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Üye’nin Koşullar’da belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar Üye’ye rücu edilecektir.

6.5    Üye, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde ve Site’ye yüklediği her türlü içerikte Koşullar ve ekleri ile Site’de zaman zaman yayınlanabilecek şartlara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır. Üye ayrıca, Site’ye eklediği içeriklerin virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, truva atı, vs. zararlı materyaller içermeyeceğini, Site’yi veri madenciliği gibi amaçlarla kullanılmayacağını beyan eder.

6.6    Site’de bulunan yazılım, görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler vs. içerik ile bunların işlenmesi ile oluşturulacak veri tabanları üzerindeki haklar veya bu hakları kullanma yetkisi eÇift’e aittir. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Site’den faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Üyeler’in (i) Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer Üyeler’in Site’den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Site’ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site’de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgi ve içerikler ile mesajlara yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgi ve içerikleri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, eÇift ve diğer Üyeler’e zarar verebilecek eylemlerde bulunması; (iv) Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımları kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya sair surette müdahale etmesi, eÇift sunucularına erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır. Site’de yayınlanan ve Üye profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal, eÇift’in izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi mecralarda yayınlanamaz.

6.7    eÇift Üyeler veya üçüncü kişiler tarafından kendisine iletilen ihbarlar üzerine üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını veya kişilik haklarını ihlal eden içerikleri yayından kaldırabileceği gibi, söz konusu ihlalleri tekrarlayan Üye hesaplarını silme ve ilgili üyelikleri sonlandırma hakkına da sahiptir.

6.8    eÇift’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Koşullar ve eki niteliğindeki Gizlilik Koşulları ve Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site’yi yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayınını durdurma hakkı saklıdır. eÇift tarafından Koşullar, Gizlilik Koşulları ve sair ek dokümanlar üzerinde yapılan değişiklikler Site’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Site’nin kullanılması ile Üye güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Üye, güncel koşullara yayımı takiben bir haftalık süre içinde yazılı olarak itiraz etmediği veya bu süre içerisinde hizmetleri kullanmaya devam ettiği takdirde değişiklikleri kabul ettiği varsayılır. Üye, yapılan değişikliğe itiraz ederse standart üyeliği derhal süreli veya süresiz olarak iptal etmek hakkına sahiptir.  Herhangi bir değişikliğe itiraz eden Premium Üye’nin ücretli üyeliğinde kalan süresi 15 günden uzun ise ve eÇift bu süre içerisinde yapmak istediği değişikliği yapmaksızın üyeliği devam ettirmek istemezse, Üye’ye 15 gün önceden bilgi vererek üyeliğini iptal edebilir. Bu halde Üye’ye kullanmadığı döneme denk gelen üyelik ücreti iade edilir. Bu madde kapsamına girmeyen her türlü itirazın eÇift’e yazılı olarak yapılması zorunludur. Yazılı olarak yapılmayan hiçbir başvuru, itiraz, vb. eÇift tarafından dikkate alınmayacaktır. Üye, ilgili itirazını yazılı olarak yapmaması durumunda her ne koşulda olursa olsun, eÇift’e karşı hiçbir hak talebinde bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.9    Üye bilgilerinin kullanımına ilişkin düzenlemeler kişisel Koşulları kapsamında düzenlenmekte olup, eÇift Üye bilgilerini işbu Koşullar ve Gizlilik Koşulları’nda belirtilen kapsam dışında kullanamaz ve üçüncü kişilere açıklayamaz.

6.10    Üye Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Site’ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

 1. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik

eÇift’in işbu Sözleşmede belirtilen hizmetleri sunabilmek için Kanun’da tanımlanan özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere her türlü kişisel veriyi (birlikte “Kişisel Veri”) toplaması, muhafaza etmesi, kullanması, işlemesi ve aktarması gerekmektedir. Site’yi kullandığınız sürece ve tarafınızca aşağıda açıklandığı üzere Site’de yer alan hizmetleri almamayı tercih edene kadar, eÇift’e Kişisel Verileri toplamak, muhafaza etmek, kullanmak, işlemek ve aktarmak üzere muvafakat verdiğinizi kabul etmektesiniz. Kişisel Verileriniz şifrelenecek ve sistemimizde korunacaktır.

İşbu Sözleşme ile Kullanıcı, Kişisel Verilerinin aşağıdaki şekilde kullanmasına onay vermektedir:

 1. Kişisel Verileri toplamasına ve işlemesine, kendi kayıtlarını tutmak, şirket içi raporlama ve analiz yapma ve destek verme amacıyla kullanmasına

 2. İşbu Sözleşmede düzenlenen yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla Kişisel Verileri kullanmasına

 3. Mobil uygulamada veya web sitesinde yer alan diğer kullanıcılara tarafınızı tanıtmak amacıyla Kişisel Verileri transfer etmesine

 4. Kişisel Verilerin veri analizi ve diğer ölçüm metotları arasında iş performansını, kayıtlı kişi sayısını, kanalları, gerçekleştirilen işlemleri ve site performansını belirlemek amacı ile kullanılmasına

 5. Kanunen, mahkeme kararı veya başka bir yetkili organ tarafından gerekli görüldüğü takdirde veya hukuki bir uyuşmazlıkta eÇift’in haklarını korumak için gerekli olduğu hallerde veya eÇift’in bahse konu ifşanın herhangi bir fiziksel zararı veya maddi kaybı önlemek üzere veya şüpheli veya fiili bir dolandırıcılık faaliyeti veya yasadışı faaliyete ilişkin soruşturma ile bağlantılı olarak gerekli veya uygun olduğuna kanaat getirmesi halinde Kişisel Verileri üçüncü kişi ve kuruluşlara aktarmasına

 6. Kişisel Verilerin ticari işimizi değerlendirme, işletme ve geliştirme amacı ile amacıyla kullanılmasına

 7. Çalıştığımız çağrı merkezleri ile, üyelerimizin taleplerine destek verebilmesi için paylaşılmasına

 8. İnteraktif varlıklarımızın takibi ve geliştirilmesi amacıyla Kişisel Verilerin kullanılmasına

 1. Kişisel verilerinizin, işbu sözleşmede ve Site’de yer alan Aydınlatma Metninde belirtilen durumlarda ve amaçlarda yurt içinde ve yurt dışında yer alan firmalara ve üçüncü kişilere belirli hizmetleri kullanabilmemiz için aktarıldığını kabul etmektesiniz.

 2. Üye, işbu Kullanıcı Sözleşmesini onaylayarak, eÇift ile paylaşmış olduğu bilgilerin şahsına ait olduğunu ve bu bilgilerin, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla kullanılabileceğine onay vermektedir.

 3. Üyeler, gönderilen ticari iletilerde yer alan yöntemi kullanarak ticari ileti gönderim listesinden her zaman çıkış yapma hakkına sahiptirler.

6.12    eÇift, çerez (Cookie) kullanabilecek ve bu kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere Platform tarafından Üye’nin tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Çerezler bir platform hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak, bazı durumlarda uygulama ya da sitenin kullanımı açısında zaruri bilgileri kaydeder bazen ise benzer bilgileri sonraki oturumlarda kullanılmak üzere saklamak suretiyle platformların kullanımını kolaylaştırır. Çerezler, internet sitelerini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin herhangi bir internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve Kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla da kullanılmaktadır. Bu veriler dışında, çerezler vasıtasıyla cihaz ana belleğinden sair herhangi bir kişisel veri toplanmamaktadır. Bununla birlikte, web tarayıcılarının pek çoğu başta çerezleri kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse çerezlerin gelmemesi veya çerez dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

6.13    eÇift çerezleri ayrıca, arama motorlarını, Platform’u veya eÇift’in anlaşmalı olduğu üçünü parti platformları ziyaret ettiğinizde, kullanım alışkanlıklarınıza göre ilginizi çekebilecek olan reklamları size sunmak amacıyla online davranışsal reklamcılık ve pazarlama hizmetlerini uygulamak için kullanabilir. eÇift, anılan uygulamanın yapılabilmesi amacıyla Üye’nin sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra Üye’ye Platform’da ya da görüntülü reklam ağındaki diğer mecralarda ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir. Üye’nin tarayıcı vasıtasıyla çerezleri kabul etmediği durumlarda da kendisine Platform veya anılan üçüncü platformlarda reklam gösterilmeye devam edilecek fakat bu reklamlar Üye’nin kullanım alışkanlıklarına göre yapılandırılmış reklamlar olmayacaktır.

6.14    eÇift, hizmet aldığı üçüncü kişiler vasıtasıyla mobil uygulamaları üzerinden Üye’ye anlık bildirimler (push notification) gönderebilecektir. Üye, eÇift’ten anlık bildirimler (push notificaion) almayı tercih etmezse mobil uygulama veya cihazı üzerinden tercihlerini değiştirebilecektir.

 

7.    Sorumluluğun Sınırlandırılması

7.1    eÇift, Üye tarafından Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. eÇift, ağır kusuru bulunan haller dışında, işlemin kesintiye uğraması, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. eÇift, Internet gibi açık şebekelerdeki veri naklinde verilerin korunmasının halihazırdaki teknik gelişime göre kapsamlı tarzda garanti edilemeyeceğine ve veri nakli ile korunmasında çeşitli risklerin olabileceğine açıkça Üye’nin dikkatini çekmektedir. Üye internete sunduğu bilgilerin güvenliği için bizzat önlem alması gerektiğinin bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2    Üye, Site’de paylaştığı her türlü içerikten; Site ve Site’de sunulan hizmetleri işbu Koşullar ve Site’nin ilgili bölümlerinde belirtilen kural ve koşullara uygun kullanmaması sebebiyle ortaya çıkabilecek her türlü zarar ve hak ihlalinden münhasıran sorumlu olup, bu içeriklere yahut işbu Koşullar’ı ihlal etmesi ya da Site’nin kullanım amaçlarına aşan fiillerine ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Üye’ye iletilecek yahut rücu edilecektir. Üye, eÇift’in diğer üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve içerikler de dahil olmak üzere Site üzerinden paylaşılan hiçbir içeriğin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, Üye’ye ait içeriklerin üçüncü kişiler tarafından Site’de veya sair mecralarda paylaşılabileceğini, söz konusu içeriklerden, Üye’nin haklarının üçüncü kişiler tarafından ihlalinden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı eÇift’in sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

7.3    Üye, eÇift’in Üye için ilgilendiği diğer üyelerle Site kuralları dahilinde iletişime geçebileceği platform oluşturduğunu, üyelik süresi dahilinde başarılı bir ilişki kurmayı garanti ve taahhüt etmediğini, üyelik süresince Üye’nin bir ilişki kuramamasından veya kurduğu ilişkilerin başarılı olmamasından sorumlu olmadığını, bu sebepten dolayı üyeliğinin iptalini ve yapmış olduğu ödemenin iadesini isteyemeyeceğini kabul ve beyan eder.

7.4    Üye, Site üzerinden eÇift’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceği, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmet veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında eÇift’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

7.5    eÇift, yürürlükteki mevzuatın izin verdiği ölçüde, Site’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Site, Site kapsamındaki özellikler ve sair içerikler olduğu gibi sunulmakta olup, bu kapsamda eÇift’in bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. eÇift, işbu Koşullar kapsamında, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

7.6    Üye, Site ve Site üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda eÇift’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

7.7    Üye, eÇift’in Site’ye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Site’den yahut Site’ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini ve eÇift’in yazılıma ilişkin olarak destek, bakım, güncelleme veya yeni versiyonlar sağlama yükümlülüğünün olmadığını bildiğini kabul etmektedir.  

 

8.    Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Koşullar hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

 

9.    Yürürlük

İşbu Koşullar ve Koşullar’ın ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Koşulları ile Site içinde bildirilen tüm Koşullar Üye tarafından Koşullar’ın okunup kabul edilmesi ile yürürlüğe girer.

 

10.    Koşullar’ın Askıya Alınması ve Feshi

10.1    İşbu Koşullar’da açıkça belirtilen haller dışında Üye’nin işbu Koşullar’da yer alan düzenlemelere ve Site’de beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Site’yi herhangi bir şekilde ticari amaçla kullanması, Üye’nin faaliyetlerinin ya da varsa Site’ye dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde eÇift, Üye’nin Site’yi kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. eÇift tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde ise işbu Koşullar eÇift tarafından feshedilebilecektir. Üye’nin bu nedenle eÇift’ten herhangi bir talebi söz konusu olamaz. Premium Üye, Koşullar’ın belirtilen şekilde askıya alınması veya feshi halinde eÇift’ten ödediği tutarların iadesini talep edemeyeceğini kabul ve beyan eder.  

10.2    İşbu Koşullar’da belirtilen hallerin yanı sıra Üye’nin gün içerisinde eÇift’in ilke ve kullanım amaçlarına aykırı düşecek nitelikte ve nicelikte mesaj, ileti ya da benzer nitelikte iletişim unsuru göndermesi halinde, eÇift, söz konusu aykırı iletişim unsurunun niteliğine ve niceliğine ilişkin tamamen kendi uhdesinde yapacağı değerlendirme sonucunda, Üye’nin geçerli mevcut üyeliğini herhangi bir neden belirtmeksizin bloke edebilir. Gün içerisinde gönderilen mesaj, ileti ya da benzer nitelikte iletişim unsurunun sayısının eÇift’in ilke ve kullanım amaçlarına aykırı düşüp düşmediği konusunda takdir yetkisi münhasıran eÇift’e aittir.  eÇift, gönderilen mesaj, ileti ya da benzer nitelikte iletişim unsurunun sayısının eÇift’in ilke ve kullanım amaçlarına aykırı düştüğü gerekçesiyle Üye’nin geçerli mevcut üyeliğini bloke etmesi halinde, Üye’ye uyarıcı ve bilgilendirici bildirimlerde bulunur. Üye’nin, eÇift tarafından belirlenen nihai aykırı iletişim unsuru sayısı limitini aşması, eÇift tarafından yapılan uyarıcı ve bilgilendirici bildirimleri dikkate almaması ve gereğini yerine getirmemesi durumunda, Üye’nin geçerli mevcut üyeliği tamamen sonlandırılır ve Üye’ye ücret iadesi yapılmaz. Üyeliği bu nedenle sonlandırılan veya bloke edilen Üye’nin Premium Üye olması halinde, Üye hiçbir koşul ve şart altında hak talebinde bulunamaz ve ilgili üyeliğin bloke edildiği süre için ilgili Premium Üye’ye hiçbir koşul ve şart altında ücret iadesinde bulunulmaz. Üye, bu maddede düzenlenen hükmü okuyup anladığını ve bu hükmün bilgisi dahilinde olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.3    eÇift dilediği zamanda Site’yi ve/veya işbu Koşullar’ı süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.

10.4    Standart Üye, Site’nin üyelik ayarları bölümünden standart üyeliğini iptal edebilir. Üyeliğin iptal edilmesinden sonra üyeliğe dair yaş, cinsiyet, fotoğraf ve şehir bilgisi gibi bazı kayıtlar otuz (30) gün süreyle sitenin veri tabanında tutulur. Üye, işbu Koşullar’ı imzalamakla, bu bilgilerin iptalden itibaren otuz (30) gün süreyle Site’de yayınlanmaya ve eÇift tarafından işbu Koşullar ve eklerinde belirtilen şekillerde kullanılmaya devam etmesine peşinen muvafakat eder. Bu sürenin sonunda iptal edilen Standart Üyeliğe ilişkin tüm kayıtlar veri tabanından silinir.

10.5    Premium Üye, üyeliğini iptal edebilmek için üyelik süresinin dolmasından en geç 30 (otuz) gün önce eÇift’le profilinde yer alan güvenlik parola bilgisi ile beraber yazılı olarak posta, e-posta veya faks yolu ile irtibata geçmek ve üyeliğine ilişkin iptal talebini eÇift’e iletmek zorundadır. Bu durumda, üyeliğe bağlı olan her türlü otomatik üyelik yenilemesi de iptal edilmiş olacaktır. Premium Üye, dilerse sadece Premium Üyelik hususuna ilişkin olan otomatik üyelik yenileme talebini de iptal edebilir. Bu durumda, sadece Premium Üyelik hususuna ilişkin olan otomatik üyelik yenileme iptal edilmiş olacak ve Premium Üye ödemiş olduğu üyelik süresinin bitimine kadar eÇift’i kullanmaya devam edebilecektir. Bu sürenin bitiminde Üye, Standart Üye olarak siteyi kullanmaya devam edebilecektir. Ancak, Premium Üyelik kaydı bulunan profilin Üye tarafından nihai olarak iptal edilmesi durumunda, Premium Üye, böyle bir iptal sonrası kesinlikle eÇift Premium Üyelik bilgilerini kullanarak bir daha Site’ye girerek eÇift Premium Üyelik hizmetlerinden yararlanamayacağını peşinen kabul eder.

10.6    Üye, kimlik doğrulaması için üyeliğine ilişkin fesih bildiriminde e-posta adresini ve kullanıcı kodunu / güvenlik parola bilgisini belirtmekle yükümlüdür.

10.7    Üye’nin Site üyeliğinin sona ermesi halinde Site’ye yüklediği içerikler, fotoğraflar ve profilinde paylaştığı bilgiler yukarıda belirtilen şekilde eÇift kayıtlarından silinecek olup, Üye herhangi bir nedenle yeniden üyelik tesis etmesi durumunda bu bilgilere artık erişimi kalmayacağını kabul eder.

10.8    Üye’nin işbu Koşullar tahtında üyeliği sona erdiği halde gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği yükümlülükleri ve kişilik haklarının korunması ve gizlilikten doğan yükümlülükleri aynen devam eder. Üye, üyeliğini iptal etmekle ücretli hizmetler için ödediği ama henüz kullanılmamış kısmından feragat etmiş olacağı için yaptığı ödemeleri geri alamaz.

 

11.    Başvuru Yolları ve Feragat

İşbu Koşullar’da düzenlenen herhangi bir haktan veya başvuru yolundan feragat yazılı olmadıkça geçerli olmaz. Bir feragat, ancak verildiği koşullarda geçerli olur ve işbu Koşullar’ın bir hükmünden, şartından veya koşulundan feragat, aynı hükümden, şarttan veya koşuldan yeniden veya sürekli olarak feragat olarak kabul edilemez ya da bu şekilde yorumlanamaz.

 

12.    Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Koşullar ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Koşullar’ın uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

13.    Bilgilendirme ve Duyurular

eÇift’ten üyelere yapılan duyurular, ekranda bulunan bölümlerden giriş yapıldıktan sonra ya da e-posta yoluyla yapılır. Üyelerin eÇift’e yapacakları bildirimler işbu Koşullar’da ek yöntemler belirtilmediği sürece destek@ecift.com adresine e-posta yoluyla, 0212 233 35 10 numaralı faksa ya da normal postayla yapılmalıdır.Son güncelleme tarihi: 21.02.2019