İslami Evlilik Sitesi

İslami Evlilik Sitesi, İslam kurallarına göre gerçekleştirilen evliliği ifade etmektedir. Bu tür evlilikler için, çiftlerin İslam’ın bağlayıcı kurallarına uygun bir şekilde evlenmeleri gerekmektedir. İslami Evlilik Sitesi terimi, sadece müslümanların arasında bir hayat arkadaşı bulmak isteyenler için değil, aynı zamanda İslami inançlarına uygun bir hayat arkadaşı arayan tüm insanlar için de geçerlidir.

İslami Evlilik Sitesi – İslam kurallarına göre yapılan evlilik

İslam dininin temel öğretileri arasında evlilik ve aile, oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle, İslami Evlilik Sitesi, evlilik ve aile kavramlarının İslami esaslara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini hedeflemektedir.

İslami Evlilik Sitesi aracılığıyla eş seçimi yaparken, Kur’an’ın öngördüğü gibi hareket etmek gerekmektedir. Bu süreçte dindarlık, saygı ve Müslümanlık hususlarına dikkat edilmelidir. İslami Evlilik Sitesi çiftleri için, giyim tarzlarından, aile yapılarına, yeme içme alışkanlıklarından, insan ilişkilerine kadar her şey, İslam’ın temel esaslarına uygun bir şekilde belirlenmelidir.

İslami Evlilik Sitesi – İslam dinine göre yaşayanlar için evlilik

İslam dinine göre yaşayan ve Müslüman olan kişiler, yaşamlarını ve düşüncelerini bu kurallara göre düzenliyorsa eğer İslami evlilik denilen ibareyide bu çerçevede yaşamalıdırlar. Kişiler eş seçiminden başlayarak eviliğe kadar giden süreçteki seçimlerini ve davranışlarını Kur’an’ın ön gördüğü gibi yapmalıdırlar. Kur’an, evlenecek eşlerde dindarlık hususu arar.

Dindar ve Müslüman yapıya saygı gösteren ve evliliğini bu sünnete göre yapan kişilerin evliliğide İslami evlilik olur. Nasıl ki diğer evlilik esaslarında aranılan kriterler varsa bu çerçevede yapılan evliliklerde de olmazsa olmazlar vardır. İslami evlilik yapacak çiftlerin kriterleri genel evlilik esaslarına göre hiç şüphe yok ki yapısal ve toplumsal değişiklikler göstermektedir. Eşlerin giyim tarzlarından, aile yapılarına, yeme içme alışkanlıklarından, insan ilişkilerine kadar dinin temelleri üzerine kurulması gerekir.