Yeni Arkadaşlık

Yeni arkadaşlık insanın hayatında nasıl bir önem taşır?

Aile ve akrabalıkların aksine yeni arkadaşlık, hayatımızda kendi irademizle ve özgürce seçim yapabildiğimiz bir alandır. Arkadaşlıkta iki veya daha fazla insanı birleştiren ve bir arada tutan genelde ortak fikirler, dünya görüşleri ve yaşam biçimleridir. Aradan uzun yıllar geçse ve farklı zevkler geliştirilse bile yeniden bir araya gelindiğinde kalınan yerden devam edebilmek güzel bir yeni arkadaşlık için belki en önemli kriterdir.

Yeni Arkadaşlık, karşılıklı anlayış, güven, destek ve paylaşım gibi kavramlar üzerine kuruludur ve farklı deneyimler, mesafeler veya kırgınlıkların bile üstesinden gelebilmelidir. Bir insanın hayatında bazı arkadaşlıklar hiç iz bırakmazken, bazılarının kaybı derin bir boşluk bırakır. Bazen ise bir arkadaşın değeri, onu kaybettikten sonra anlaşılır. Yeni Arkadaşlık zaman zaman tek taraflı olup, çıkar sağlamak için suistimal edilir. Özellikle arkadaşlar arasında ekonomik ve sosyal statü büyük farklılık gösterdiği yerlerde bu tarz tek taraflı arkadaşlıklara daha sık rastlamak mümkündür. Fakat genelde bu tek taraflı menfaat ilişkileri uzun ömürlü olmaz, çünkü arkadaşlığı suistimal edilen taraf eninde sonunda bunun farkına varır.

Yeni arkadaşlık ve beklentiler

Zaman zaman yeni arkadaşlık ilişkisine ve karşı taraftaki insana bir takım beklentiler yüklenir. Bu beklentilerin karşılanmaması sık sık hayal kırıklığı ve arkadaş ilişkisinde bir uzaklaşma beraberinde getirir, fakat arkadaşlığın temeli sağlam olduğu takdirde böyle bir durumu konuşarak çözmek mümkündür. Yeni Arkadaşlıklar günümüzde daha yüzeysel bir şekilde yaşanmasına rağmen özellikle çocukluktan veya gençlikten beri devam eden arkadaşlıkların insanın hayatında çok önemli bir rolü vardır. Burada önemli olan, arkadaşlıklara da ilişkide olduğu şekilde emek vermek ve karşıdaki insani olduğu gibi kabul etmektir.