Tekirdağ Evlilik Sitesi

Tekirdağ Evlilik Sitesi

Tekirdağ’da insan yerleşimi ile ilgili en eski kalıntılara Karansıllı köyü dolaylarındaki Yatak, Kuştepe ve Malkara yakınlarındaki Balıtepe adlı buluntu yerlerinde rastlanmıştır. Bunlar Alt Paleolitik Çağ’a ait aletlerin bulunduğu açıkhava buluntu yerleridir. Tekirdağ’ın hemen doğusunda bulunan Menekşe Çatağı ise Kalkolitik Çağ’dan Helenistik Dönem’e kadar yerleşilmiş bir buluntu yeridir. İlk olarak Traklar tarafından iskan edilen bölge, Makedon, Pers, Roma ve Bizans egemenliğinin ardından 1357’de I. Murat tarafından fethedilerek Osmanlı topraklarına katılmıştır.

1703 yılında Avusturya İmparatorluğu’na karşı bağımsızlık mücadelesi veren asi Macar prensi Rakoczi’ye ev sahipliği yapmış olan Tekirdağ, Osmanlı döneminin sonlarında Edirne vilayetine bağlı bir sancak merkeziydi. 93 Harbi’nde (1878) Rus, Balkan Harbi’nde (1912) Bulgar ve I. Dünya Savaşı’ndan sonra (1920-1922) Yunan işgali yaşayan il, Kurtuluş Savaşı ile gelen zaferin ardından 13 Kasım 1922 tarihinde kalıcı olarak Türk topraklarına katılmıştır.

Tekirdağ Evlilik Sitesi: Akraba evliliği olmayan cağdaş ve modern bir şehir.

Tekirdağ, Türkiye’nin en hızlı sanayileşen birinci ilidir ve yoğun sosyal hayatıyla oldukça keyifli bir kenttir. Tekirdağ gibi modern, gelişmiş ve ekonomik açıdan rahat bir şehirde yaşamak beklide büyük metropollerde yaşamaktan çok daha rahat ve eğlencelidir. Bu şehirde gençler nerede zaman geçirir sorusuna verilecek ilk cevap muhtemelen sahil olur. Tekirdağ’da ileriye dönük arkadaşlıklar ve ilişkiler kurmak diğer şehirlere göre çok daha kolaydır çünkü burası çağdaş, canlı ve yaşayan bir şehirdir. Bu derece modern bir kent olarak evlilik arayan gençlere birey olabilme özgürlüğü belki en çok Tekirdağ ve genel olarak Trakya’da sunulur.

Tekirdağ evlilik – akraba evliliği olmayan nadir illerden biri.

Tekirdağ ve Trakya bölgesini, evlilik gelenekleri açısından Türkiye’nin diğer illerinden ve bölgelerinden ayıran en önemli özellik, akraba evliliğinin uygulanmaması ve kabul görmemesidir. Akraba evliliği bir yana, aile dostlarının veya komşuların kızına bakmak bile ayıp sayılır. Aynı şekilde beşik kertmesi gibi töreler bu bölgenin insanına oldukça uzaktır ve düğün seremonilerin maddi boyutu çok daha önemsizdir. Gençler burada genelde evlenme baskısından uzak ve tanıştıkları kişiyle rahat bir flört dönemi geçirebildikleri şekilde büyür, çünkü aileler tolaranslı ve açık fikirlidirler. Tekirdağ ve Trakya’da yapılan evliliklerde aileler olabildikçe arka planda kalmaya çalışırlar ve evlenecek olan gençlerin birbirini sevmesi ve anlaşması her şeyden önce gelir.