Şırnak Evlilik

Şırnak Evlilik Sitesi

Şırnak Evlilik –Nuh tufanı burada cereyan etti

Şırnak Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunmaktadır. Mardin, Van, Hakkâri illeriyle komşu iken aynı zamanda Irak ve Suriye ile de sınır komşuluğu konumundadır. Şırnak çok eski bir geçmişe sahip bir ilimizdir. Hatta Evliya Çelebi’nin Seyahatname isimli kitabına göre Nuh tufanı öncesine kadar dayanır. Anlatılan rivayete göre Nuh’un gemisi 2089 metre yükseklikte olan Cudi dağının tepesinde bulunmuştur. Şırnak ili günümüzde genelde terör gibi olumsuz haberlerle anılmaktadır. Bu nedenle Şırnak turizm alan bir şehir olamamıştır. Ayrıca yerleşim birimleri de oldukça dağınıktır. Bu da son derece elverişsiz bir yaşam olanağı sunmaktadır. Şırnak ilinin geçim kaynağı ise madencilik, sınır ticareti, küçük esnaflık ve az da olsa hayvancılıktır.

Şırnak Evlilik –Şırnak’ta evlilik genelde görücü usulü yapılır

Şırnak’taki gençlerin birçoğu görücü usulü ile evlenir. Ancak bazen gençler düğün ortamlarında veya sokakta birbirlerini görüp tanışma imkânı bulmaktadır. Erkek gördüğü bir kızı beğenirse bunu ilk önce annesiyle paylaşmaktadır. Anne de münasip görürse kızı aileden istemek üzere durumu önce evin reisi olan babaya açıklar. Sonra kızın ailesine uygun biri gönderilir ki aile durumdan haberdar edilsin. Eğer kızın ailesi bu isteği uygun görürse, gelmeleri için bir tarih belirler. Uygun görmedikleri durumda bahanelerden bir bahane seçerler. Belirlenen tarih gelir, oğlan ailesiyle kızın evine gider. Oğlanın annesi maddi durumuna göre bir bilezik takar kızın koluna ya da bir çift terlik hediye eder. Sonra erkeğin yanında getirdiği diğer akrabalar da kıza hediyeler takdim ederler. Böylece kız resmen bağlanmış ve nişanlanmış olur. Evlilik için diğer gerekli işlemlere başlanır. Evlenmek için acele etmekte gelenektendir, nişan süresi mümkün mertebe kısa tutulur.