Eskişehir Arkadaşlık Sitesi

Eskişehir Arkadaşlık Sitesi

Eskişehir son yıllarda sanayinin gelişmesiyle birlikte sosyo-ekonomik yaşam da hızlı bir gelişme göstermiştir. Eskişehir aynı zamanda Türkiye’nin birçok yerinden okumaya gelen gençler sayesinde “öğrenci kenti” olarak anılmaya başlamıştır. Eskişehir’i ziyaret edenler şehrin huzur verdiğinden bahseder.

Üniversite şehri Eskişehir’de arkadaşlık

Bu şehir, İstanbul’a alışmış birisine daha yavaş ve sakin gelebilir. Fakat öğrencilerin şehri canlandırdığı da bir gerçektir. Eskişehir’liler anlayışlı, kültürlü ve saygılı olarak bilinirler. Dostluk arkadaşlık Eskişehir’de yaşayanlar için çok önemlidir. İnsanların insanlara değer verdiği bir ortamla kuşatılırsınız. 

Aynı zamanda Eskişehir göç edenlerin şehridir. Eskişehir’lilerin büyük çoğunluğunun dedesi Balkanlardan, Kafkasya’dan, Kırımdan veya Anadolu’nun çeşitli yerlerinden göç edip gelmiştir. Kendi göçmen olan Eskişehir halkı yeni göç edenlere de kucak açmaktadır.

Kültürel ve sosyal hayatın Eskişehir arkadaşlık için etkisi

Eskişehir arkadaşlık, eş arama ve eş seçme gibi konularda bazı diğer Anadolu kentlerinde olduğu gibi bu kararların ailelerin tekelinde gerçekleşen bir yapıya sahip değildir. Sosyal hayat sevgi arkadaşlık, eş arama ve seçme konusunda etkin rol oynar.

Bu durumu Eskişehir’in, kent ve yaşam kalitesi en yüksek illerden biri olmasına bağlayabiliriz. Modernliğin gelenekselliğe kıyasla daha baskın olduğu illerimizdendir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi ülkemizin önde gelen üç büyük kentinin ardından modern ve düzenli şehirleşmesi ile diğer Anadolu kentlerine örnek oluşturmaktadır.

Eskişehir sosyal ve kültürel altyapısıyla da göze çarpar. Kent genelinde 33 sinema salonu, opera, belediye ve üniversite tiyatroları yer almaktadır. Aynı zamanda Eskişehir, içinde klasik müzik, tiyatro, caz gibi sanatın her alanından etkinliklerin yer aldığı festivaliyle yoğun bir sanat ortamı oluşturmaktadır