İslamda Evlilik

İslamda evlilik maksadı, herşeyden önce Allah’ı razı etmek ve karı-koca olarak birlikte ibadet etmek, birer müslüman olarak Allah’a karşı olan vazifeleri yerine getirmektir. Bu temel yaklaşım, muhtemelen müslüman olmayan veya müslüman olarak daha az inançlı çiftlerin evlilikleri arasındaki en büyük farktır. Daha modern bir yaşam tarzını benimsemiş çiftlerde bireysellik ve birey olarak evlenmeye yönelik motivasyon (örneğin aşk, hayat arkadaşı bulmak, çocuk sahibi olmak, hatta bazen geleceği garantiye almak veya sosyal sınıf atlamak) ön planda dururken islami şartlara göre evlenen çiftlerde, birlik ve aile olarak Allah’a ibadet etmek ön planda gelmektedir.

İslamda evlilik kuralları

Dini inançtan bağımsız olarak evlenmeyi seçen çiftlerde, eşinin üzerinde hak talep etmek gibi yaklaşımlar red edilmesine karşılık, islami şartlara göre evlenen çiftler arasında karının koca üzerinde, kocanın da karı üzerindeki hakları İslami evlilik içerisinde önemli bir konu teşkil etmektedir. Örneğin Batı değerlerine göre yaşayan, ekonomik özgürlüğe sahip bir kadının evlenirken maddi anlamda hiç bir beklentisi olmazken İslamda evlilik, kadına mehir isteme ve alma hakkı tanır. Genel olarak İslamda hayatımızın hemen hemen her alanı için belli kurallar geçerli olduğu gibi, İslamda evlilik konusu da birçok farklı kurala bağlanmıştır. Bu kurallar, evlilik öncesi tanışma, ailelerin rızasını alma, karşı tarafı eş olarak kabul etmeden, evlilik sonrası kadın ve erkek arasındaki en mahrem konu olan cinselliğe kadar uzanmaktadır ve bireysel arzu ve isteklere fazla alan bırakmamaktadır.

İslamda evlilik konusu da birçok farklı kurala bağlanmıştır

Bundan dolayı dini inançtan bağımsız olarak yapılan evliliklere nazaran, islamda evlilik içerisinde kadın ve erkeğin rolleri ve davranış kuralları oldukça nettir. Bu çerçevede genelde kadına daha ağır bir rol düştüğünü; alttan almak, hoşgörülü davranmak, şikayetçi veya talepkar olmamak gibi davranışlar kadından beklenildiğini söylemek mümkündür.