Evlenme İlanı

Dünden bu güne evlenme ilanı

Geçmişten beri insanlar kendilerine çeşitli şekillerde eş bulma ve evlenmek hayalleri kurmuşlardır. Bu evlilikleri de ya görücü usulü ya  arkadaş ya da aile ortamlarında tanışıkları insanlarla yapmışlardır. O zamanlar elde bulunan imkanlar ile evlenememiş veya kendi istekleri dışında evlenmek durumunda kalmış kişiler mutsuzlukla hayatlarını geçirmişlerdir.

İlk kurulan ve yayın hayatına başlayan ilk gazete ile birlikte bu durum hızla değişmeye başlamış ve insanlar kendi hayatlarını kurmak için kendi imkanlarıyla hareket edebilmeyi keşif etmişlerdir. Evlenme ilanı ve evlenme ilanı vererek eş arama yöntemide böylelikle gelişim göstermiştir. Medya ve iletişim bugünkü gibi bir gelişim içersinde değilken yayın hayatında olan birkaç gazete ve evlenme ilanı sayesinde yuva kuranların sayısı oldukça hatırı sayılır bir düzeydedir. Şimdilerde iser iletişim ve medya dünyası  son derece ciddi bir gelişim içindedir. Kurulan ve yayın hayatına geçen bir çok gazetede bugün hala evlenme ilanı vererek hayatını uygun bir eşle birleştiren insanlar azımsanmayacak kadar fazladır.

Dünya artık ciddi bir değişim sürecinde özellikle iletişimin bugün geldiği nokta  bizi iyiden iyiye hızlandırdı ve akışına dur diyemez olduk. Tüm bu gelişmelerin içinde bilinen şekliyle devam etmesine karşın artık evlenme ilanı kavramıda değişmeye başladı. Bugün artık evlenme ilanı diye tabir ettiğimiz şey, evlilik ve arkadaşlık sitelerinde oluşan profillerdir. Bu paylaşım sitelerinde oluşturduğumuz kullanıcı isimlerimiz ve profillerimizle aslında evlenme ilanını veriyor ve kendimize uygun eş adayı arıyoruz.

Bu sitelerdeki ilanlarımızla kendi sosyal durumumuz ve kişilik özellilkerimizide geniş olarak yazabilme ve kendimizi iyi ifade edebilme özgürlüğünede kavuşuyoruz. Bugün bir çok medya kanalı veya gazeteleri de evlenme ilanı köşelerinden veya programlarından ayrı olarak kendi gruplarında oluşturdukları iletişim platformları ve internet siteleri kuruyorlar. Kurdukları bir çok internet sitesi direk  evlilik konseptli siteler olmasa bile kendi içerisindeki forum ve benzeri iletişim yollarıyla bir çok tanışma fırsatı yaratır düzeyde olarak dikkat çekiyor.

Dünden bugüne kadar gelen evlenme ilanı kendi varoluş nedeniyle ayakta dururken bir çok farklı şekillerde de devam etmeye başlamıştır.