Eş Bulma

Eş bulma konusunda kadın ve erkeklerin davranışlarındaki farklılıklar

Kendilerine uygun bir eş bulma konusunda kadın ve erkeklerin davranışları arasında bazı temel farklar vardır. Uzmanlar tarafından teyid edildiği gibi, eş bulma ritüelinde asıl belirleyici rolü oynayan ve karar veren kadındır. Erkekler kendilerini her ne kadar “avcı” gibi hissetseler de sonucu belirleyen karar kadın tarafından verilir.

Kadın, eş bulma konusunda erkekten daha seçicidir ve dış görünümden ziyade güvenilirlik ve statüye önem verir. Bunun paralelinde bilinçaltında erkeğin uygun bir baba/aile reisi olup olmadığını anlamaya çalışır. Fakat her ne kadar asıl belirleyici rol kadına düşse de, ilk hamle hala erkekten gelir. İlk yaklaşmanın erkek tarafından yapılması erkeğin dışarıya doğru özgüven ve cesaret yansıttığını gösterir ve kadında önemli bir etki yaratır. Erkek, kadının ilgisini çeker ve bu yaklaşma kadında bir feth edilme hissi uyandırır. Dolayısıyla bir kadının fazla özgüvenli görünmesi ve erkeğin ilk adımını beklemeden ona yaklaşması çoğu zaman erkeğin geri çekilmesine sebep olur.

Bazen, eskiden herkesin rolü belli olduğunundan dolayı önceki zamanlarda eş bulmanın çok daha kolay olduğunu düşünürüz fakat yukarıdaki açıklamalara baktığımızda aslında pek fazla şeyin değişmediğini görürüz. Oyunun temel kuralları hala aynı: erkek kendine bir kadın seçer ve kadına doğru ilk hamleyi yaptıktan sonra kadından olumlu sinyal bekler. Kadın ise hem bilinçli hem içgüdüsel bir şekilde erkeği inceler ve ilgilenip ilgilenmediğine karar verir. Kendilerine uygun bir eş bulma konusunda zorluk çeken kişilerin, oyunu kurallarına göre oynayıp oynamadıklarını ve önemli anlarda bir takım negatif sinyaller verip vermediklerini sorgulamalarında fayda olabilir.