Eş Aramak

Eş aramak için artık eski ve vakit kaybettirici yollar tercih edilmyor

Kısa süre öncesine kadar Türkiye ve dünyada ilişkileri çabuk tüketerek  emeksiz sürdürmek ve evliliğe karşı bir tutum içerisinde olmak gibi sosyal bir yara söz konusuydu. Ancak değişen dünyayla birlikte her geçen gün bu durum az da olsa tam tersi yöne gitmeye başladı. İnsanlar yüzyıllardır olduğu gibi bugünde kendilerine uygun ideal bir eş aramak ve bu eşle hayatı bileştirmek isteğini bir kez daha keşif ettiler.

Hem globalleşen dünyanın yorgunluğu insanlarda daha ağır basmaya başladı, hemde hayat yalnız yaşanamayacak kadar zorlu hale geldi. Dünya kurulduğundan beri varolan bir gerçek olarak, kadın ve erkek birlikteliği günümüzde çok daha modernize bir biçimde karşımıza çıkıyor. Bu durum özellikle teknolojinin ilerlemesiyle “eş aramak” kavramını da farklılaştırıp beraberinde getiriyor. Şüphesiz ki kişi kendine uygun eş adayını bulmak için genel ve en bilindik yollara başvurarak belirli bir süreç izleyecektir. Ancak farklılaşması elbette bu değil, şimdilerde kadınlar ve erkekler eş aramak için eski ve vakit kaybettirirci yollardan ziyade sanal alemde bu istek ve amaçlarına çok daha hızlı bir biçimde erişebiliyorlar. Yine son dönemlerde birbirinden farklı pek çok evlilik ve arkadaşlık siteleri kurulmuş ve bu siteler üzerinden de bir çok beraberlik mutlu sona ermiştir.

Diğer taraftan uygun eş adayı aranmasına yardımcı olmak  fikri ile açılmış olan bu sitelerin kullanıcıları arasında, sosyal çevresi dar olan ve vakitsizlikten yakınanlarda azımsanamayacak kadar fazla ve sayıları da her geçen gün artmaktadır. Eş aramak ve uygun bir eşle hayatı birleştirmek elbetteki çok güzel ve kutsal bir amaçtır. Evlilik; birlik beraberliğin ve yuva kurarak bir aile olmanın temelidir. Bu temelinde sağlam bir yapıya dönüşmesi için taraflar, uygun  eş aramak konusunda da doğal bir hakka sahiptirler. Eş aramak kavramının kriterleri kişiye göre farklılık gösterir, bu farklılık neye göre belirlenir konusuna gelince ise; burada tamamen kişinin ruhsal yapısı, karakteri, yetiştiği kültür, eğitimi ve aile yapısı önemli rol oynar. Bir yuva kurulurken eşlerin kendilerine uygun bir kişiyle hayatlarını birleştirmesi yolunda atacağı en önemli adım, eş adayının kişiyi tanıyacak fırsat yaratarak o  kişiyle yaşama bakış açısının örtüşüp, örtüşmediğine bakması olacaktır.