Eş Ara

Eş ara ve bul

Varoluş nedenimiz ve doğamıza uygun olarak biz insanlar hayatımızı paylaşacak bir güce ve bir eşe ihtiyaç duyarız. Bu bizim yaşama olan bağlılığımızı besleyecek bir durum, yaşamdan beklediğimiz en temel hakkımızdır. Bu hakkı nasıl ve ne şekilde kullanacağımızda yine biz insanoğluna kalmış bir şeydir.

İdeal eş ara ve bulma durumuda bu ihtiyaçtan doğmuştur. Kol kola girebileceğimiz, yaşama karşı kendimizi güçlü, varlıklı ayrıca zenginleşmiş hissedebileceğimiz bir eş aramak ve hayatımızı birleştirmek kadar doğal bir şey yoktur. Çünkü iyi bir eş bizim hayata karşı yakıtımız, enerjimiz, mutluluğumuz kısaca yaşamın bize veriği  en büyük nimetlerden bir tanesidir. Bizler yüzyıllardır varolan bir gerçeği bugün yine değişmeden yaşıyoruz. İşte bu sebepledir ki, hayatın içinde yeni eş ara ve eş bulma şekilleri doğmuştur. Doğal bir süreçle değişen ve bugün gelinen bu noktada en bilindik yollardan en önemli ve en çok başvurulan yöntemde hiç şüphesiz internet siteleridir. Bu sitelerin en birincil amacı eş ara ve bulma yöntemlerinin içinde vakit almayan ve çok fazla seçenek sunarak seçme özgürlüğünü bizlere kazandıran bir platform yaratmasıdır. Böylelikle hem sosyal hayatın darlığından kurtulmuş hemde kendimize ideal partner ve eş aramanında kapısını aralamış oluruz.

Eş ararken dikkat edeceğimiz bir çok husus vardır ve bu hususların en başında da dikkat etmemiz gereken en önemli şey karşımızdaki kişiyle olan bütünsel uyumumuzdur. Bu uyumunda en önemli başlangıcı ilk görsel temasla başlar daha sonra kişisel uyum ve ten uyumu ile de devam eder. Kişisel uyumu açacak olursak, yukarıda da belirttiğimiz üzere eş ara ve bulma kriterleri gibi yine kişiden kişiye farklılık gösterecektir. Yaşadığımız ortam, aile yapıları, eğitim, kültür, din, dil ve hatta ırk bile bu farklılıkların bir kısmını oluşturabilir. Bunun gibi özsel ve değişmeyen durumlar zaman ilerledikçe bir sorun haline gelip ilişkileri yıpratan bir süreç doğurabilir. Ancak bizler doğru adımlar atarsak belkide bu farklılıkların olumsuzluklarını hiç yaşamadan atlatabilirizde, yeterki anlayış, sevgi, saygı paydalarını iyi bilerek yaşayalım ve unutmayalım ki hayat kocaman bir yalnızlık çukurudur ama bu çukuru iyi bir eş ve geniş bir aile olarak doldurmakda bizlerin elindedir.