Artvin Evlilik Sitesi

Artvin Evlilik Sitesi

Artvin hem Karadeniz, hem Anadolu, hem de Kafkasya kültürlerini bir araya getirmektedir. Artvin tek başına Karadeniz’i yansıtmaz, Karadeniz deyince ilk akla gelen deniz, kemençe ve hamsiye Artvin de çok rastlamayız. Kemençe yerine tulum, Kafkas etkisiyle çalınır ve dinlenir. Türkü ve halk oyunlarında ise Azeri ve Kafkas tınıları fazlasıyla hissedilir.

Artvin’in evlilik üzerinde etkileri – Artvin evlilik sitesi

Artvin yöresinde Mendo, Üçayak, Ahçik, Ağırbar, Vazriya, Sasa, Cilvelo, Hemşin Uzundere, Kobak, Sarıçiçek Atom, Atabarı, Şahlan, Döne ve Düzhoron adı verilen oyunlar oynanır. Bunlardan en fazla bilinen Atabarı, 1936 yılına kadar "Artvin Barı" olarak adlandırılmıştır.

Daha sonra Atatürk anısına Atabarı olarak değiştirilmiştir. Artvin’in köyleri, coğrafi yapısının dağlık bölgeler olması nedeniyle yükseklerde kurulmuştur. Köylerdeki folklorik yapı içinde Seyirlik Oyunları değiştirilip geliştirmiş ve halk için eğlence kaynağı olmuştur ve Artvin evlilik sitesi yöresindeki Seyirlik Oyunlarında da, oyun ve müzik beraber yol izlemeye devam etmiştir.

Genel olarak geleneksel yaşantının baskın sürdüğü Maden Köyü’nde, oynanan oyunlardan biri "Berobana"dır. Kız kaçırma, arap/zenci ölüp dirilme, tiplemelerine dayanan oyun, müzikler ve danslardan oluşmaktadır. Seyircilerin de potansiyel oyuncu olduğu, oyuna girip çıkabildiği Berobana oyunu 2-3 saat boyunca şenlik içinde geçer.

Artvin evlilik sitesi – Saygı gördüğü ve kültürleri kaynaştıran bir ildir

Artvin yıllarca topraklarında yeşeren değerleri birleştirerek kültürünü korumuş ve gelişmesine olanak sağlamıştır. Artvin evlilik konusunda geleneksel tutumunu korumaktadır. Aile, eş arama, eş bulma ve evlilik oldukça saygı görülen ve önemli konulardır.

Bu da birbirini seven çiftlerin arkadaşlık ve evlilik yolunda ilerlemelerine destek oluyor.