Evlenmek İsteyenler

Evlenmek İsteyenler ne gibi zorluklarla karşılaşır?

Türkiye’nin gerçeklerinden biri haline gelen ekonomik krizlerin bir yenisi eklenmesiyle beraber evlenmek isteyenler bir kere daha son derece zor bir durumla yüz yüze kaldılar. Evlenmek isteyenler arasında evlenemeyenlerin en büyük oranı muhtemelen işlerinde aldıkları düşük maaşlardan dolayı evlenememektedirler. Özellikle büyük şehirlerde düzgün standarda sahip bir ev kiralamak ve döşemek son derece zor ve pahalı bir olay haline gelmiş bulunmaktadır. Kira, gıda, doğalgaz ve elektrik gibi yaşam masraflarının artmasıyla beraber artık ailede sadece bir kişinin çalışmasıyla geçim sağlamak neredeyse imkansız hale gelmiştir.

Dolayısıyla düzgün bir hayat standardı yakalayabilmek için iki eş de çalışmak zorunda. Evlenmek isteyenler arasında çocuk sahibi olmaya hazırlananların hayatlarına bu noktada yeni bir zorluk eklenmektedir, çünkü anne de çalışmak zorunda olduğunda ya eve bakıcı gelmesi gerekiyor ki bu yeni bir ekonomik yük olarak diğer zorluklara ekleniyor, ya da ailenin büyüklerinden birine muhtaç kalınıyor. Çocuklar büyüdüğünde ise bakım masrafların yerini eğitim harcamaları alıyor.

Bu gibi zorluklar paralelinde evlenmek isteyenlerin, ekonomik olarak evlenebilecek duruma gelmeleri bir hayli zaman alıyor ve özellikle büyük şehirlerde evlenme yaşı gittikçe artıyor. Evlenmek isteyen bekarlar arasında bayanlar, evlenirken ve çocuk sahibi olurken bu gibi zorlukları minimuma indirmek düşüncesiyle beraber oldukları erkeğin ekonomik durumunu, örneğin Avrupa ülkelerinde olduğundan çok daha fazla dikkate alıyorlar ve seçimlerini bu kriterlere göre yapmaya çalışıyorlar. Bu da doğal olarak Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ve günümüzün değişen ekonomik ortamında insan ilişkilerine ve evliliklere maalesef farklı bir boyut katıyor ve kadın-erkek ilişkilerini daha da zorlaştırıyor.