Kars Evlilik Sitesi

Kars Evlilik Sitesi

Kars, kültürel yönden köklü temellere sahip bir şehrimizdir. M.Ö. 9000 yılına kadar uzanan tarihinden bu yana topraklarında birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır.

Bu uygarlıkların kültür izleri günümüze kadar yansımıştır. Kars tarihi boyunca Anadolu’ya açılan kapı özelliğini taşıdı. Bu özelliği, şehrin kültür mozaiği haline gelmesini sağlamıştır.

Kars Evlilik – Kültürlerarası evliliğin yoğunlukta olduğu şehir

Kars’ın çeşitli etnik grupları ve mezhepleri barındıran zengin ve renkli kültürü göze çarpmaktadır. Toplumsal yapısı, bu çeşitliliğin kültürel geleneklerinin harmanlanması ve birbirine geçmesiyle oluşmuştur.

Bu özelliği Kars’ı etkileyici bir şehir yapmaktadır. Terekemeler, Yerliler, Azeriler, Türkmenler ve Kürtler Kars’ın nüfusunu oluşturmaktadır.

Kars’ta yaşayan Müslümanların bir kısmı Şii ve bir kısmı Sünni mezhebindendir. Azerilerin büyük bölümü Kars’ın Şii nüfusunu oluşturmaktadır. Yerliler, Terekemeler ve Kürtlerin tamamı Sünni mezhebine aittir.

Yerli ve Terekeme grupları Hanefi mezhebine, Kürtler hem Hanefi hem de Şafii mezhebine mensupturlar. Az sayıda da olsa hala varlığını sürdüren Rus Malakanlar ve Almanlar ise Hıristiyan dinine mensup küçük bir azınlığı oluşturmaktadırlar.

Kars evlilik ve eş arama gibi konularda kültür çeşitliliğini gösterir

Evlilik, beraberliğin ve hayatı paylaşmanın en temel ve kutsal şeklidir. Evlilik iki kişinin birbirini sevmesi sonucu bir araya gelip kanunların ön gördüğü şekilde aile kurmak için oluşturulan bir kurumdur. Fakat evliliği sadece imza atılan bir belge gibi düşünmemeliyiz.

Evlilik, her şeyden önce iki kişinin karşılıklı olarak birbirlerine bir ömür boyu verdikleri sözdür. Evliliğin oluşması, iki tarafın ruhen ve bedenen bir araya gelmesidir. Kars evlilik, eş arama, eş bulma ve eş seçme gibi konularda da kültür çeşitliliğini gösterir. Kültürlerin buluştuğu Kars evlilik konusunda kültürleri birleştirir.