Hatay Evlilik Sitesi

Hatay Evlilik Sitesi

Hatay, Türkiye’nin en güneyinde yer almaktadır ve en eski yerleşim yerlerinden biridir. Milattan önce 17. Yüzyıl sonlarında Hititler ’in ve Milattan önce 1490 yıllarında Mısır’ın egemenliği altına girmiştir. Tarihi ve turistik mekânları açısından zengin bir il olan Hatay özellikle Habib-i Neccar Dağı’nın devamı olan Haç Dağı’ı eteğinde bulunan Saint Pierre Kilisesi’yle turizmi çekmektedir.

Hatay Evlilik Sitesi – Saint Pierre Kilisesi ve Arkeolojik Müzesi

Bu kilise Hristiyanlar için çok önemli bir rol oynamaktadır. Dünyanın ilk mağara kiliselerinden olan Saint Pierre Kilisesi Hristiyanların hac yeri olarak nitelendirdikleri ve burada her yıl dini törenler düzenledikleri bir yerdir.

Sadece Saint Pierre Kilisesi’yle değil, Hatay aynı zamanda adından Arkeoloji Müzesi’yle de söz ettirmektedir. Dünyanın ikinci büyük mozaik koleksiyonuna sahip olan bu müzeyi görmek ve gezmek için çok sayıda turist gelmektedir.

Hatay Türkiye’nin en kozmopolit illerinden biridir. Eski yerleşim yeri olması ve bu kadar eski tarihe sahip olması, burada birçok etnik kökenlerin bir arada yaşadığını açıklamaktadır. Birçok farklı etnik kökenin ve farklı din mensuplarının bir arada ve huzur içinde yaşamayı başarmış olmaları bu şehre önemli bir değer kazandırmıştır.

Hatay Evlilik ve UNESCO barış kentinde evlilik ilişkileri de olumlu

Hatay bundan dolayı UNESCO barış kenti seçilmiştir. Hatay’ın çok kültürlü yapısını oluşturan dini cemaatler çoğunluk sırasıyla Alevi Araplar, Sünni Türkler, Alevi Türkler, Sünni Araplar, Hristiyan Ortodokslar, Protestan Araplar, Maruni Araplar, Museviler ve Ermenilerdir. Çok kültürlü bir toplumda yaşamak evlilik için de iyi bir deneyim olmaktadır.

Farklı anlayış ve karakterlere sahip insanlarla küçük bir toprak üstünde birlikte başarıyla yaşamak evlilik hayatı için birçok örnek sunmaktadır. Her ne kadar iki insan birbirini severek evlense de aynı çatı altında farklı istekler çıktığında evlilik hayatı bazen buna hazırlıksız yakalanmaktadır.

Fakat küçüklükten beri bu renkli hayatı kabul edip farklı kültürlerle bir arada yaşayanlar evlilik hayatının farklı beklentiler ve farklı düşünceler içerebileceğini bilmekteler ve buna daha hazırlıklı olmaktalar. Bu da mutlu bir evlilik için, huzurlu ve ideal bir ilişki için son derece önemli bir deneyimdir.