Gümüşhane Evlilik Sitesi

Gümüşhane Evlilik Sitesi

Her yörenin kendine özgü evlilik töreleri vardır. Evlilik insan hayatında çok önemli bir yer teşkil ettiğindendir ki evlilikle ilgili en ufak detay bile göz ardı edilmez. Bu yüzden evlilikle ilgili törelerimiz Gümüşhane’de de olduğu gibi yaşantımızın bir parçası olarak günümüze kadar gelmiştir.

Gümüşhane Evlilik Sitesi ve tavsiyeler

Her insan hayatını birlikte geçirmek istediği o özel insanı bulmak ister. Onunla hayatını paylaşma arzusundadır. Birçoğumuz için mutluluk sevdiği insanla evlenmek ve onunla huzur dolu bir ömür geçirmektir.

Gümüşhane halkının ağzından düşmeyen mani bu yüzden şu dizeleri içermektedir: "Evlenmek bir keredir, seç de al iyisini ". Özellikle ülkemizde her ne kadar evlilikler hep başarıyla devam etmese de ayrılıklar diğer ülkelerde olduğu gibi çok hoş karşılanmaz. Bu yüzden olmalı ki evliliğin anlamını ve kutsallığını anlatan çok sayıda atasözlerimiz ve deyimlerimiz vardır.

Yine atalarımızın sözleri vardır, evliliğin önemini ve bu müessesenin ancak karşılıklı anlayış ve hoşgörü üzere bina edildiği takdirde ayakta kalabileceğine dair. "Ata binmesi bir ayıp, inmesi iki ayıp " denmesi bu yüzdendir. Yani evlilik adeta tek yöndür, geri dönüşü olmayan yollar gibidir.

Böylesi önemli bir karar almadan evvel, ince eleyip sık dokumak gerekir. Kimse ayrılmak için evlenmese de zaman zaman yollar ayrılabiliyor. Yola, yeni umutla devam edebilmekte önemlidir.

Gümüşhane Evlilik: Eskiden evlilikler küçük yaşta yapılırdı

Eskiden Gümüşhane yöresinde kızlar henüz 15-16 yaşlarında evlenirken, erkekler 17-20 yaşlarında evlenirdi. Ancak günümüzde bu durum değişti. Bunun birçok nedeni olsa da en önemli nedenlerinden biri, gençlerin evlilikten ziyade önce iyi bir eğitim alma yönünde ilerlemeleridir.

Yine de geç evlenmek çok tavsiye edilmez. "Erken evlenen döl alır, erken kalkan yol alır" deyimi, her şeyin yaşında güzel olduğunu da vurgulamaktadır. Yine de önce eğitim ve sağlam bir iş sahibi olmak ve ailesini geçindirecek kadar bir kazanç sağlamak daha doğru olacaktır.