Ardahan Evlilik Sitesi

Ardahan Evlilik Sitesi

Ardahan evlilik konusunda Türkiye’nin birçok ilinden farklı geleneklere ve göreneklere sahip. Belki de çoğu insanın haberi olmayan bu gelenek ve göreneklerden en göze çarpanlardan bir tanesi "kız saraflama".

Ardahan Evlilik Sitesi: Bilinmeyen örf, adet, gelenek ve görenekler

Kız saraflamada evlilik zamanı gelmiş erkeğe aile bireyleri tarafından uygun aday bulunur. Ve bulunan adayın evine, erkek tarafından kadınlar bir bahane bularak gider.

Çeşitli oyunlarla kızın, oğulları için uygun olup olmadığını test ederler. İyi işitip işitmediği, temizliği nasıl yaptığı, yemekleri nasıl yaptığı gibi konular üzerinde dururlar.

Diğer bir adet ise "beh takmaktır". Erkek tarafı kız evine giderken yanlarında manevi değeri olan eşyalardan oluşturdukları bir hediye paketi götürürler. Bu hediye paketine "beh" denir. Kız tarafı da beh hazırlar. Behler verildikten sonra şerbet içilir. 

Diğer göze çarpan bir adet ise "Atlı Yığın". Düğün günü davet edilen atlılar erkek evinde toplanırlar. Yaşlılar evlenecek çiftin bulunduğu odaya geçer, gençler de davul ve zurnanın çalındığı yerde toplanır.

Ardahan evlilik adetleriyle dikkat çekiyor

Çoğu ilimize göre daha çeşitli adetleri kültüründe barındıran Ardahan’da "sini kaldırma" denilen bir gelenek da var. Sini kaldırma kız tarafında yapılan eğlencelerden biridir. Kız babası köy halkına ve erkek tarafına vereceği ziyafet için hazırlıklar yapar.

Gelin ve damadın akrabaları ise kız evinde toplanır. Kızın giysilerinden yedi adet alınarak yedi bakır siniye konur. Üzerine renkli ipekten örtüler koyulur. Yedi sini çevredeki yedi delikanlıya verilir. Bu yedi delikanlı köy halkıyla birlikte konvoy oluşturur.

Hep birlikte kız babasının verdiği ziyafete doğru yol alırlar. Yol boyunca oyunlar oynanarak ziyafet yerine gidilir. Ardahan evlilik ile ilgili çeşitli ve değişik adetlerini devam ettirmektedir.