Ağrı Evlilik Sitesi

Ağrı Evlilik Sitesi

Orta Asya’dan gelen kavimler Anadolu’ya girerken Ağrı bir geçiş görevini üstlenmiştir, bu yüzden de birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Fakat bu medeniyetler Ağrı’yı bir giriş kapısı olarak kullandıklarından dolayı Ağrı’da çok köklü bir uygarlık oluşturmayı düşünmemişlerdir.

Ağrı Evlilik Sitesi – Şehrin evlilik koordinatları

En köklü uygarlık ise Urartular tarafından kurulmuştur. Türk boyların Ağrı’ya girişi ise 1071 Malazgirt Muharebesi ile başlamıştır. Daha sonra Ağrı, Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim tarafından 1514’te yapılan Çaldıran Muharebesiyle Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmıştır.

Osmanlı döneminde şehre Şorbulak denirken, daha sonra şehrin adı Ermeniler tarafından Karakilise olarak değiştirilmiştir. Ağrı Evlilik Sitesi – Kâzım Karabekir Paşa zamanında ise şehrin adı Karakilise’den tekrar Karaköse’ye değiştirilmiştir.

Ağrı’nın Nuh Tufanı ile ilgisi vesilesiyle Tevrat’ta adı geçen Ararat Dağı ve ülkesinin, Ağrı ve çevresinin olduğu düşünülmesi Ağrı’nın batılılar tarafından Ararat ismi ile anılmasını sağlamıştır. 5165 m. yüksekliğinde Türkiye’nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı da Ağrı’da bulunmaktadır.

Geleneksel evlilik Ağrı’da devam ediyor – Ağrı Evlilik Sitesi

Ağrı evlilik konusunda geleneksel tutumunu koruyor. Ağrı evlilik Sitesi için genellikle ailelerin eş seçimlerine dahil oldukları bir şehrimiz olmaya devam ediyor. Ancak sosyal çevrenin genişlemesi ve gençlerin aileler aracılığıyla değil de kendilerinin sosyalleşmesiyle beraber aile tanıdıkları olmayan kişilerle de iletişime geçmeleri sonucu az da olsa birbirini tanımayan aile çocukları arasında evlilikler meydana gelebilmektedir.

İster ailelerin tanıdıklarından eş seçimi olsun, ister gençler sosyalleşerek eş seçiminde bulunsunlar, halk arasında ailelerin şecereleri hakkındaki bilgiler ve görüşler evliliğin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynamaktadır.