Hatay Arkadaşlık Sitesi

Hatay Arkadaşlık Sitesi

Arkadaşlık için hoşgörü, saygı ve sevgi gerekir. Dostluk ve arkadaşlık insanların en temel ihtiyaçlarına karşılık verir. Ama unutmayalım ki kolay kolay arkadaş olunmaz. Arkadaşlık emek ister. Hepimiz arkadaşımızda sevgiyi ve huzuru ararız. “Arkadaş arıyorum” diyerek yola çıkmış biri önce sevmeyi bilmelidir.

Hatay Arkadaşlık üzerine

Arkadaş arayan eğer sevgiyle yola çıkmışsa arkadaşını bulur. Bazen de yeni arkadaşlık kapınıza kadar gelir. Siz o kapıyı sevgiyle açarsanız her şey güzel olur. Arkadaş edinme aslında zor değildir. Önemli olan niyetinizdir. İyi bir arkadaş düşünceli ve empatiyle hareket eden ve sağlam ilişkiler kurabilendir.

Arkadaşlık içerisinde birbirini anlamaya çalışmak ve birbirinin anlamlarına saygı duymak oldukça önemlidir. Farklılıkların iç içe geçtiği bir şehir olarak Hatay arkadaşlık konusunda da hoşgörüyü ve saygıyı simgeler.

Hatay Arkadaşlık – Bir kültür mozaiği

Hatay arkadaşlık ilişkilerinde bir kültür mozaiği gibidir. Zengin tarihi nedeniyle uzun yıllar, hatta yüzyıllar boyunca bir arada yaşamayı öğrenmiş etnik kökenleri ve dinleri farklı birçok topluluğa ev sahipliği yapmıştır. Bu tarihi çerçevesinde Hatay ili UNESCO barış kenti seçilmiştir.

Türkiye’nin etnik, dinsel ve mezhepsel açıdan hala en heterojen, en çoğulcu ilidir. Çok kültürlü yapısını tarih boyunca korumuş olan Hatay aynı ulusa mensup birden fazla dini ve cemaati barındırmasıyla adeta bir kültür mozaiği olarak karşımıza çıkar.

En büyük nüfusa sahip Sünni Türkler ve Nusayrilerin (Alevi Araplar), az sayıda Sünni Araplar, Hristiyan Ortodoks, Hristiyan Protestan Araplar ve çok az sayıdaki Hristiyan Katolik Marunî Araplar ve Süryaniler, Kürtler, Çerkezler, Ermeniler Hatay’ın çok kültürlü yapısını oluşturmaktadır ve tüm halkı beraberce ve huzur içinde yaşamaktadır. Hatay arkadaşlık ve insan ilişkilerinde şüphesiz en büyük farklılığı gösteren illerimizden biridir.