Hakkari Arkadaşlık Sitesi

Hakkari Arkadaşlık Sitesi

Ülkemizin en güneydoğusunda bulunan Hakkari’de zorlu iklim koşullarıyla yörede yaşayan halk birbirine güçlü bir şekilde kenetlemiştir. Hakkari yöresinin kendine özgü görgü kuralları, aile ve arkadaşlık ilişkileri vardır. Yaşlılara çok fazla saygı gösterilir ve ailenin büyüklerinin sözleri ve onayı çok önemlidir.

Hakkari arkadaşlık ilişkileri hakkında bilgiler

Gençlere ufak yaştan itibaren görgü kuralları öğretilir ve benimsetilir. Komşuluk ilişkileri ve yardımlaşma yörenin temelini oluşturur. Birçok farklı geleneksel adetler şehir halkı tarafından dayanışmayla düzenlenir, hazırlanır ve kutlanır. Hakkari arkadaşlık ve dostluğun bir kere kurulduktan sonra kolay kolay bitmediği bir ilimizdir.

Hakkari arkadaşlık bağların halen güçlü olduğu şehir

Hakkari arkadaşlık bağlarının güçlü tutulduğu bir şehirdir. Arkadaşlık için gençler kutlamalarda ya da komşu tanıdıklar aracılığıyla ailelerin gözetimi altında tanışır ve arkadaşlık bağlarını kurarlar. Hakkari arkadaşlık ilişkilerine çok saygı duyulan bir yöremizdir. Hakkari yöresine özgü sosyal etkinliklerden biri “mevlit” toplantılarıdır. Mevlit yemekleri ya da toplantıları ailelerin evlerinde ya da özel mekanlarda verilir.

Bu davetler özel bir dilek için adak adanması sebebiyle gerçekleştirilir ve genelde dini öneme sahip bir güne denk getirilir. Davetlere gitmek yöre halkı için çok önemlidir ve farklı yöreden aileler ve bireyler bu davetlerde birbirleri ile tanışma ve yeni arkadaşlık kurma fırsatı elde ederler. Bu davetlerde konuklara yöresel yemekler ikram edilir, daha sonra dua okunur.

Dini günlerimiz ve bayramlarımız Hakkari yöre halkı için çok önemlidir. Aile yapısı daha muhafazakar olan bu şehrimizde eski örf ve adetlere hala aynı önem verilmeye devam edilmektedir. Gençlerin de bu adetlere uyması ve saygı göstermesi beklenir. Aile içinde olduğu kadar toplum hayatında da en son söz hep yaşça en büyük olan kişiye aittir.