Gümüşhane Arkadaşlık Sitesi

Gümüşhane Arkadaşlık Sitesi

Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan Gümüşhane ilimizin önemli bir özelliği tamamen dağlarla kuşatılmış olmasıdır. Gümüşhane halkının büyük bölümü kırsal kesimde yaşar. Nüfusu az olan ve aynı zamanda çok az artış gösteren bir ilimizdir. Henüz sanayisinin az gelişmiş olması nedeniyle halk geçimini kendi yetiştirdiği ürünlerle sağlamaktadır.

Gümüşhane Arkadaşlık Hikâyeleri olan kilimler dokunur

Bunlar başlıca olarak şeker pancarı, patates, fasulye, lahana ve arpadır. Gümüşhane halkı için gelenek ve görenekler, örf ve adetler çok önemlidir. Gümüş işçiliği, dokumacılık, çömlekçilik gibi el sanatları hala icra edilmektedir. Gümüşhane’de kilimler dokunur ve her birinin kendi hikâyesi vardır. Kilimlerdeki motiflerin çeşitli anlamları vardır.

Gümüşhane’de aşklar da gizli yaşanır, belki kendine bile itiraf edilemeyen aşklardır bunlar. Arkadaşlık biraz daha mesafeli gibi görünse de kalpteki yeri apayrıdır. Değerlerin ve maneviyatın öneminin iyi bilindiği bu ilimizde arkadaşlık ilişkileri çok önemsenir.

Adında bir aşk hikâyesi gizli Gümüşhane Arkadaşlıklar

Bazı yaşanmış hikâyeler mutlu biter, bazıları da hüzünlü bir sonla noktalanır. Gümüşhane ismini nereden aldı diye sual edenlere bunun hikâyesi şöyle anlatılır: Çok eskiden bu yörede bir beyin kızı yaşarmış. Bu güzel kızla evlenmek isteyen birçok zengin varmış. Fakat genç kızın kalbinde fakir bir genç yatarmış. Gönlünü ona kaptırmış.

Bunu duyan babası kızına çok kızmış ve bu fakir gençle evlenmesine izin vermemiş. Hatta bu yüzden Gümüş adındaki bu kızını gümüşten yaptırdığı bir yere kapatmış. Gümüş ömrünü bu gümüş yapıda geçirmek zorunda kalmış. Hal böyle olunca, yıllar sonra bu yere gümüş ev anlamına gelen “Gümüşhane” adı verilmiş.

Arkadaşlık, aşk, sevgi hepsinin yeri ayrıdır. İnsan hayatında önemli rol oynar. Arkadaşlarımız için bazı zorluklara katlanmak, onlar için bazen kendi isteklerimizden vazgeçmek bu ilişkiyi daha da kuvvetlendirir.