Bayburt Arkadaşlık Sitesi

Bayburt Arkadaşlık Sitesi

Bayburtlu olmak ne demektir? Bayburtlu neyi ile övünür? Her yörenin kendine özgü bir karakteristik özelliği vardır. Bu bazen bir ürün olabilir, bazen bir kişilik özelliği, bazen doğa harikası, bazen de yemekleri olabilir. Gelenekleri ve adetleriyle ön plana çıkan şehirler vardır. Yöreye göre farklılık gösteren arkadaşlık ve aile ilişkileri öne çıkar.

Bayburt Arkadaşlıklar: Bayburtluyum demek, övünmek demek

Bayburtluların meşhur yemeği veya ürünü yoktur akla gelen. Fakat daha önemli bir erdeme sahiplerdir. Bayburtluların en önemli ve değerli özellikleri dürüst olmalarıdır. Bayburtlu insanlar hep doğrudan yanadır.

Bu dürüstlük özelliği her alanda ortaya çıkar: arkadaşlık ilişkileri dürüstlük üzerine kurulur, arkadaş arama ya da yeni arkadaş bulma derken akla ilk gelen özellik dürüstlüktür. Bu yüzden Bayburtlu bazen de söylemez Bayburtlu olduğunu, çünkü övünmek istemez.

Bayburt Arkadaşlık, dürüstlükten geçer

Bayburtlu olmak dürüstlük ve misafirperverlik anlamlarıyla eş tutulur. Gittikçe bencilleşen ve yozlaşan toplum hayatı saf, naif, dürüst, hoşgörü gibi özellikleri arar oldu. Bayburtlular her ne kadar dürüstlük ve misafirperverlik gibi özellikleriyle ön plana çıksalar da günümüzdeki bencillik hastalığı onları da etkilemeye başlamıştır.

Dolayısıyla güzel huyları ve erdemleri devam ettirmek için bunların dile getirilmesi ve yaşatılması çok büyük önem taşımaktadır. Aile, arkadaş, okul, akraba… Her yerde herkese görevler düşmektedir. İyi olana sahip olmak değil, onu korumak ve devam ettirmektir asıl olan.